Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Mwoba mwemera ko idini ryanyu ari ryo dini ryonyene ry’ukuri?

Mwoba mwemera ko idini ryanyu ari ryo dini ryonyene ry’ukuri?

Abafatana uburemere ivy’idini bakwiye kwiyemeza ko idini bahisemwo ryemerwa n’Imana na Yezu. Ahandiho, kuki bokwirirwa bararijamwo?

Yezu Kristu ntiyashigikiye iciyumviro c’uko hari inzira nyinshi, ari yo madini menshi, zijana ku bukiriro. Ahubwo yavuze ati: “Irembo ryaga be n’inzira ipfunganye ni vyo bijana mu buzima, kandi bake ni bo bayitora.” (Matayo 7:14) Ivyabona vya Yehova bemera ko batoye iyo nzira. Ahandiho borondeye irindi dini.

 

Raba n'ibindi

INKURU NZIZA IVA KU MANA

Ni ibiki bizoshikira amadini?

Abantu bose boba bazoteba bagahurikira hamwe mu gusenga Imana yonyene y’ukuri?