Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Ni umugambi uwuhe Imana ifitiye isi? (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 3 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nurabe uwutwara isi uwo ari we. Uwo ni we yobazwa ibibi vyose bishika.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Ukuntu wogira agahimbare mu rugo (Igice ca 2)

Abavyeyi n’abana bashobora gute kwigana akarorero ka Yezu? Nusuzume ivyo wemera be n’ico Bibiliya ivuga.

Ukuntu wogira agahimbare mu rugo (Igice ca 1)

Ni igiki gituma mu rugo harangwa agahimbare? Suzuma ivyo wemera, usuzume ivyo Bibiliya yigisha wongere usigurire abandi ivyo wemera ukoresheje uwu mwimenyerezo.

Nubone ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice ca 2)

Uretse ko iki kiganiro kigufasha gusuzuma ivyo wemera ku bijanye no guterwa amaraso be n’uburyo bwo kuyakoresha, kiragufasha no kumenya uko wobisigurira abandi.