Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Ukuri kwerekeye Imana ni ukuhe? (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 1 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nurabe igituma bihambaye ko umuntu amenya izina ry’uruharo ry’Imana kandi akarikoresha.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Nushikame ku gusenga kw’ukuri (Igice ca 1)

Imana yoba yemera ko duhimbaza imisi mikuru y’ivuka, imisi mikuru yo mu madini, canke ko dukoresha ibishusho mu gusenga? Bibiliya ibivugako iki?

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 2)

Kwemera Imana vyonyene vyoba bihagije kugira idushime? Canke hariho ibindi isaba abasavyi bayo?

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 1)

Imana yoba yemera amadini yose? Nimba itayemera yose, womenya gute idini ry’ukuri? Nusuzume ivyo Bibiliya yigisha uce usuzuma n’ivyo wemera.