Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Nubone ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 13 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nurabe ivyo Bibiliya yigisha ku bijanye n’ugukoresha amaraso mu buryo butari bwo be n’ukuntu uburyo bumwe gusa bwiza bwo kuyakoresha bushobora kurokora ubuzima.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Nushikame ku gusenga kw’ukuri (Igice ca 1)

Imana yoba yemera ko duhimbaza imisi mikuru y’ivuka, imisi mikuru yo mu madini, canke ko dukoresha ibishusho mu gusenga? Bibiliya ibivugako iki?

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 2)

Kwemera Imana vyonyene vyoba bihagije kugira idushime? Canke hariho ibindi isaba abasavyi bayo?

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 1)

Imana yoba yemera amadini yose? Nimba itayemera yose, womenya gute idini ry’ukuri? Nusuzume ivyo Bibiliya yigisha uce usuzuma n’ivyo wemera.