Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Ni kubera iki Imana ireka abantu bagashikirwa n’imibabaro? (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 11 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Raba ivyo Bibiliya yigisha ku bijanye n’uwukwiye kubazwa ingorane zidushikira.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Nushikame ku gusenga kw’ukuri (Igice ca 2)

Wosigurira gute abandi ivyo wemera ubigiranye ukwiyubara kandi ukerekana ko wubaha ivyiyumviro vyabo?

Nushikame ku gusenga kw’ukuri (Igice ca 1)

Imana yoba yemera ko duhimbaza imisi mikuru y’ivuka, imisi mikuru yo mu madini, canke ko dukoresha ibishusho mu gusenga? Bibiliya ibivugako iki?

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 2)

Kwemera Imana vyonyene vyoba bihagije kugira idushime? Canke hariho ibindi isaba abasavyi bayo?