Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Ukuntu wogira agahimbare mu rugo (Igice ca 1)

Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 14 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Ni igiki cotuma mu rugo haba agahimbare? Impanuro Bibiliya itanga zishobora gute gufasha abubakanye?

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Ukuntu wogira agahimbare mu rugo (Igice ca 2)

Abavyeyi n’abana bashobora gute kwigana akarorero ka Yezu? Nusuzume ivyo wemera be n’ico Bibiliya ivuga.

Nubone ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice ca 2)

Uretse ko iki kiganiro kigufasha gusuzuma ivyo wemera ku bijanye no guterwa amaraso be n’uburyo bwo kuyakoresha, kiragufasha no kumenya uko wobisigurira abandi.

Nubone ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice ca 1)

Ubuzima ni ingabire iva ku Mana. Twokwerekana gute ko twubaha ubuzima bwacu n’ubw’abandi?