Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Ukuntu wogira agahimbare mu rugo (Igice ca 2)

Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 14 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Abavyeyi n’abana bashobora gute kwungukira ku karorero ka Yezu?

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 1)

Imana yoba yemera amadini yose? Nimba itayemera yose, womenya gute idini ry’ukuri? Nusuzume ivyo Bibiliya yigisha uce usuzuma n’ivyo wemera.

Ukuntu wogira agahimbare mu rugo (Igice ca 1)

Ni igiki gituma mu rugo harangwa agahimbare? Suzuma ivyo wemera, usuzume ivyo Bibiliya yigisha wongere usigurire abandi ivyo wemera ukoresheje uwu mwimenyerezo.

Nubone ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice ca 2)

Uretse ko iki kiganiro kigufasha gusuzuma ivyo wemera ku bijanye no guterwa amaraso be n’uburyo bwo kuyakoresha, kiragufasha no kumenya uko wobisigurira abandi.