Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IMYIMENYEREZO

IMYIMENYEREZO Y’IMIYABAGA

Ukuntu wosigura ivyo wemera ku bijanye n’ivy’igitsina

Icogufasha kurushiriza kujijuka no kuburanira ivyo wemera.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Ivyogufasha kwiga urundi rurimi

Kwiga ururimi rushasha bisaba kwimenyereza, umwanya n’akigoro. Uwu mwimenyerezo uzogufasha kumenya ingene wokwiga ururimi rushasha kandi ukarumenya.

Nokora iki ngo ntibanyinjirire mu buzima?

Raba ingene ushobora gutuma abavyeyi bawe barushiriza kukwizigira.

Wokora iki hamwe bokuremesha kunywa inzoga?

Uyu mwimenyerezo uzogufasha kwitegurira akosho ko kunywa inzoga.