Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

imiyabaga

URWARUKA RURIBAZA

Kubera iki wokwiga urundi rurimi?

Ni intambamyi izihe umuntu ashobora guhura na zo? Kandi ni ivyiza ibihe bivamwo?

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 2)

Kwemera Imana vyonyene vyoba bihagije kugira idushime? Canke hariho ibindi isaba abasavyi bayo?

IBISIGURWA BARIKO BARABICAPA

Woba utwarwa cane n’ubuhinga bwa none?

IBISIGURWA BARIKO BARABICAPA

Noronka gute umwidegemvyo wiyongereye?