Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA TW’ABANA

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA

Kuremeshwa n’abavukanyi bacu be na bashiki bacu

Raba ingene abo mu muryango wawe hamwe n’abo mw’ishengero bashobora kukuremesha.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Ririmba ururirimbo ruvuga ivy’ukutagira ubwoba

Niwige ururirimbo ruvuga ivy’ukutagira ubwoba, hanyuma ururirimbe uri kumwe n’umuryango wawe.

Ni nde ushobora kuremesha?

Aka gakorwa karafasha abana bari hagati y’imyaka 8 na 12 kwiyumvira ingene boremesha abandi.

Impwemu nyeranda irama icamwa

Aka gakorwa karafasha abana bafise imyaka iri hagati ya 8 na 12 kumenya kamere zigize icamwa c’impwemu.