Ja ku birimwo

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Yezu Kristu ni nde? (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 4 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nurabe igituma Yezu atari umuntu ameze neza gusa.