Ja ku birimwo

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Ni umugambi uwuhe Imana ifitiye isi? (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 3 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nurabe uwutwara isi uwo ari we. Uwo ni we yobazwa ibibi vyose bishika.