Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Nugume mu rukundo rw’Imana (Igice ca 2)

Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 19 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Umaze kumenya ukuri kwerekeye Imana, woshobora gute kuguma uyiyegereje? Ni gute wokwigumiza mu rukundo rw’Imana?