Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Kubera iki Imana ireka hakaba imibabaro? (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 11 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Raba igituma Imana ireka hakaba imibabaro n’igituma biranga ubwenge kuba ibaye irabireka.