Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Tubeho mu buryo buhimbara Imana (Igice ca 3)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 12 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Kubaho twisunga ingingo ngenderwako z’Imana bisaba akigoro. Ako kigoro koba gakenewe? Rimbura ivyo Bibiliya ivuga.