Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IMYIMENYEREZO

IMYIMENYEREZO

Nujijuke ku vyo wemera: Ubusugi

Umwimenyerezo wogufasha gukomeza umwiyemezo ufise wo kugamburuka itegeko ry’Imana ku bijanye n’ubusambanyi.

Ibindi bijanye

Ingene wokwiyama uwugutoteza kuri internet

Uwu mwimenyerezo uragufasha kumenya ico wokora n’ico utokora mu kwiyama uwugutoteza kuri internet.

Ingene nokoresha neza amahera yanje

Nukore uwu mwimenyerezo kugira utandukanye ivyo ukeneye n’ivyo ushaka, uce ubona ingene wokoresha neza amahera uronka.

Ingene wohitamwo umuntu yokubera akarorero keza

Uwu mwimenyerezo urashobora kugufasha guhitamwo uwo wokwigana.