Ja ku birimwo

IMYIMENYEREZO

Ni ubugenzi gusa canke ni ugukinisha urukundo?

Umwimenyerezo ugufasha kwirinda kurungika amamesaje atabereye.