Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Imana yoba ari Ubutatu?

Imana yoba ari Ubutatu?

Inyishu Bibiliya itanga

Amadini menshi y’abakirisu yigisha yuko Imana ari Ubutatu. Ariko rero, raba ivyo igitabu kimwe c’inkoranyabumenyi (Encyclopædia Britannica) kivuga: “Ryaba ijambo Ubutatu canke inyigisho nyezina y’Ubutatu nta na kimwe kiboneka mw’Isezerano rishasha . . . Iyo nyigisho yagiye iratsimbatazwa mu binjana n’ibindi kandi habanje kuba impari nyinshi.

Nkako, ya Mana yandikishije Bibiliya ntiyigera ivugwa ko iri mu bigize Ubutatu. Raba iyi mirongo yo muri Bibiliya:

Yehova Imana yacu ni Yehova umwe.”—Gusubira mu vyagezwe 6:4.

Wewe, uwitwa Yehova, [ni] wewe wenyene Musumbavyose kw’isi yose.”—Zaburi 83:18.

Kugira ngo baronke ubuzima budahera, ni uko baguma bironsa ubumenyi bwerekeye wewe, Imana yonyene y’ukuri, n’ubwerekeye uwo watumye, Yezu Kristu.”—Yohani 17:3.

Imana ni imwe gusa.”—Abagalatiya 3:20.

Kubera iki amadini menshi y’abakirisu avuga ko Imana ari Ubutatu?