Ja ku birimwo

Bibiliya yoba irimwo ivyiyumviro vy’Imana?

Bibiliya yoba irimwo ivyiyumviro vy’Imana?

Inyishu Bibiliya itanga

Benshi mu banditse Bibiliya bavuga ko bandika bayobowe n’Imana. Ehe uturorero:

  • Umwami Dawidi avuga ati: “Impwemu ya Yehova ni yo yavuze biciye kuri jewe, kandi ijambo ryiwe ryari ku rurimi rwanje.”—2 Samweli 23:1, 2.

  • Umuhanuzi Yesaya avuga ati: “Ibi ni vyo Umukama Segaba, Yehova nyen’ingabo, avuze.”—Yesaya 22:15.

  • Intumwa Yohani ivuga iti: “Ivyahishuwe na Yezu Kristu, ivyo Imana yamuhaye.”—Ivyahishuwe 1:1.