Inyishu Bibiliya itanga

Bibiliya ntiyigisha ko Imana ari yo ituma haba ivyago vy’ivyaduka tubona muri iki gihe. Ibihano Imana yatanze bivugwa muri Bibiliya biratandukanye rwose n’ivyago vy’ivyaduka.

  1. Imana ntijaniranya. Bibiliya ivuga iti: “Umuntu . . . abona ibiboneka ku maso, mugabo Yehova we, abona ico umutima uri.”—1 Samweli 16:7.

  2. Yehova araraba ibiri mu mitima y’abantu maze agatikiza gusa abo abona ko ari abanyakibi.—Itanguriro 18:23-32.

  3. Imana ibanza kuburira abantu, ikaba ihaye abayumviriza akaryo ko kurokoka.

Ivyago vy’ivyaduka vyovyo bitera bitabanje kuburira abantu canke vyababuriye gatoya, kandi birica bikongera bikamugaza bidacaguye. Hari ukuntu abantu batuma mwene ivyo vyago birushiriza kwiha inkumbi mu kwonona ibidukikije no mu kwubaka mu turere dukarirwa na vya nyamugigima, imyuzurira be n’ibihuhusi.