Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Imana yoba yitwa Yezu?

Imana yoba yitwa Yezu?

Inyishu Bibiliya itanga

Yezu yavuze ko ari “Umwana w’Imana.” (Yohani 10:36; 11:4) Yezu ntiyigeze avuga ko ari Imana Mushoboravyose.

Vyongeye, Yezu yasenga Imana. (Matayo 26:39) N’ikindi kandi, igihe Yezu yariko arigisha abayoboke biwe gusenga, yavuze ati: “Dawe wa twese uri mw’ijuru, izina ryawe niryezwe.”—Matayo 6:9.

Yezu yarahishuye izina ry’Imana igihe yasubiramwo amajambo yo mu Canditswe ca kera, akavuga ati: “Umve, ewe Isirayeli, Yehova Imana yacu ni Yehova umwe.”—Mariko 12:29; Gusubira mu vyagezwe 6:4.

 

Raba n'ibindi

INKURU NZIZA IVA KU MANA

Imana yoba ifise izina?

Imana irafise amazina menshi y’icubahiro. Amwamwe muri yo ni Mushoboravyose, Umuremyi, hamwe n’Umukama. Ariko izina ry’uruharo ry’Imana rikoreshwa incuro zirenga 7000 muri Bibiliya.