Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 3 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Imana ikoresheje Ubwami bwayo, izorangura umugambi ifitiye isi, ikureho ingorane zose ziri kuri yo.