Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IVYOGUFASHA KWIGA

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Nubone ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 13 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nurabe ivyo Bibiliya yigisha ku bijanye n’ugukoresha amaraso mu buryo butari bwo be n’ukuntu uburyo bumwe gusa bwiza bwo kuyakoresha bushobora kurokora ubuzima.

IBINDI BIJANYE

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 1)

Kubera iki kubatizwa ari igisabwa ku mukirisu? Ni igiki gikwiye gutuma abakirisu babatizwa?

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 2)

Ni intambwe izihe umuntu ategerezwa gutera imbere yo kwiyegurira Imana? Ukwiyegura bigira ico bikoze gute ku ngingo zose afata?

Niwiyegereze Imana mw’isengesho (Igice ca 3)

Bibiliya itwigisha ko Imana yishura amasengesho mu buryo butandukanye. Yishura gute amasengesho yawe kandi iyishura ryari?