Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 16 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Abakirisu boba bakwiye guhata abandi ngo bemere ivyo na bo bemera? Wosigurira gute abandi ivyo wemera ubigiranye ukwiyubara?