Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Nubone ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 13 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Kubera iki twokwubaha ingabire y’ubuzima? Twokwerekana gute ko twubaha ubuzima bwacu n’ubw’abandi?

Ibindi bijanye

Nugume mu rukundo rw’Imana (Igice ca 2)

Umaze kumenya ukuri kwerekeye Imana, ni igiki cogufasha kwigumiza mu rukundo rw’Imana no kuguma uyiyegereje?

Nugume mu rukundo rw’Imana (Igice ca 1)

Wokora iki kugira ugume ufitaniye na Yehova ubucuti bwa hafi? Aya mayagwa afasha kwiga Bibiliya arashobora kugufasha gusuzuma ivyo wemera no kubisigurira abandi.

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 3)

Umukirisu yiyeguriye Imana asabwa iki? Kandi ni kubera iki abakirisu bakunda Imana vy’ukuri bokwizigira ko bazobaho bisunga ukwiyegura kwabo?