Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Ni kubera iki Imana ireka abantu bagashikirwa n’imibabaro? (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 11 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Raba ivyo Bibiliya yigisha ku bijanye n’uwukwiye kubazwa ingorane zidushikira.