Ja ku birimwo

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Incungu ni ingabirano ihambaye kuruta izindi Imana yatanze (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 5 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Raba igitumba hari hakenewe incungu be n’ingene igirira akamaro abantu b’intahemuka.