Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 2)

Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 18 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Raba ivyo Bibiliya ivuga ku bijanye n’intambwe umuntu abwirizwa gutera imbere y’uko abatizwa.