Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI?

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 3)

Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 18 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Ibatisimu ya gikirisu igereranya iki? Nk’uko Bibiliya ivyerekana, umukirisu yiyeguriye Imana asabwa iki?