Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Tubeho mu buryo buhimbara Imana (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 12 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nusuzume ivyo Bibiliya yigisha ku vyerekeye ukuntu abagenzi b’Imana bashobora kuguma ari intahemuka mu kigeragezo ico ari co cose.