Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IVYOGUFASHA KWIGA

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Bibiliya ni igitabu kiva ku Mana (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 2 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Raba igituma Bibiliya ari ingabirano idasanzwe iva ku Mana.

Ibindi bijanye

Nugume mu rukundo rw’Imana (Igice ca 1)

Wokora iki kugira ugume ufitaniye na Yehova ubucuti bwa hafi? Aya mayagwa afasha kwiga Bibiliya arashobora kugufasha gusuzuma ivyo wemera no kubisigurira abandi.

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 3)

Umukirisu yiyeguriye Imana asabwa iki? Kandi ni kubera iki abakirisu bakunda Imana vy’ukuri bokwizigira ko bazobaho bisunga ukwiyegura kwabo?

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 1)

Kubera iki kubatizwa ari igisabwa ku mukirisu? Ni igiki gikwiye gutuma abakirisu babatizwa?