Ja ku birimwo

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Ukuntu wogira agahimbare mu rugo (Igice ca 1)

Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 14 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Ni igiki cotuma mu rugo haba agahimbare? Impanuro Bibiliya itanga zishobora gute gufasha abubakanye?