Ja ku birimwo

Nunezereze Yehova

Nunezereze Yehova

Urashobora kunezereza Yehova. Reka tubirabe.

You May Also Like

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA

Nunezereze Yehova

Ivyo ukora buri musi birashobora kunezereza Imana.