Ja ku birimwo

Icapa: Yehova arababarira

Icapa: Yehova arababarira

Nusohore ico capa c’ividewo maze ukizirikaneko.

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA

Yehova arababarira

Bishitse tugakora ikosa, twoba dukwiye kwihebura? Reka turabe ico Kalebu yigira ku nkuru yo muri Bibiliya.

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Yehova arababarira

Yehova yama yiteguriye kubabarira.