Ja ku birimwo

Gereranya ubuzima bw’ubu n’ubwo muri kazoza

Gereranya ubuzima bw’ubu n’ubwo muri kazoza

Ni amafoto ayahe yerekana ubuzima bwo mw’Iparadizo?

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA

Gumiza amaso ku gashimwe! (Ururirimbo rwa 144)

Uko uririmba uru ruririmbo, niwibaze ingene ubuzima buzoba buryoshe mw’Iparadizo.