Ja ku birimwo

Icigwa ca 33: Nunezereze Yehova

Icigwa ca 33: Nunezereze Yehova

Wonezereza gute Yehova nk’uko Yezu yabigize?

 

You May Also Like

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Nunezereze Yehova

Turashobora kunezereza Yehova cane mu kumugamburukira no mu guhitamwo neza.