Ja ku birimwo

Icigwa ca 38: Nukunde mugenzawe

Icigwa ca 38: Nukunde mugenzawe

Nukunde abandi utaravye abo ari bo.

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Nukunde mugenzawe

Sonia yokwerekana gute urukundo n’umutima mwiza?