Ja ku birimwo

Icigwa ca 34: Nufashe abandi

Icigwa ca 34: Nufashe abandi

Twokwigana gute agatima Yezu yari afise igihe yavuga ngo: “Ndabishaka”?

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Nufashe abandi

Turashobora gufasha abavukanyi bacu bari n’ivyo bakeneye, nka kumwe Yezu yafasha wa munyamibembe.