Ja ku birimwo

Icigwa ca 10: Nube umwana mwiza kandi utize abandi

Icigwa ca 10: Nube umwana mwiza kandi utize abandi

Ubu Kalebu na Sonia baratizanya ivyo bafise. Weho?

Raba kandi

INYIGISHO ZO MURI BIBILIYA

Udukorwa tw’abana

Nukoreshe utu dukorwa two gukina dushingiye kuri Bibiliya mu kwigisha abana bawe ivy’Imana.