Ja ku birimwo

Icigwa ca 4: Kwiba ni bibi

Icigwa ca 4: Kwiba ni bibi

Kalebu ashaka ikintu kitari rwiwe. Ni igiki kimufasha gufata ingingo ibereye?

Raba kandi

INYIGISHO ZO MURI BIBILIYA

Udukorwa tw’abana

Nukoreshe utu dukorwa two gukina dushingiye kuri Bibiliya mu kwigisha abana bawe ivy’Imana.