Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Kutagira ubwoba

1 SAMWELI IKIGABANE CA 17

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Kutagira ubwoba

1 SAMWELI IKIGABANE CA 17

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Ibindi bijanye

Guhitamwo gukorera Yehova

Ubu buyobozi burashobora kugufasha kwigisha abana bawe ingene boronkera umunezero mu gukorera Yehova.

Ukuntu impwemu nyeranda idufasha gukorera Yehova

Nukoreshe ubu buyobozi mu gufasha abana bawe kumenya ukuntu Yehova adukomeza akoresheje impwemu nyeranda yiwe.

Ukuntu Yehova adukomeza

Nimukoreshe utu dukorwa turi kumwe n’iyi bande dessinée yigana inkuru yo muri bibiliya mu gusenga kwanyu kwo mu muryango.