Ja ku birimwo

IVYOKORWA MU GUSENGA KWO MU MURYANGO

Imana irungika Musa mu Misiri

KUVAYO IKIGABANE CA 3-​12

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Imana irungika Musa mu Misiri

IVYOKORWA MU GUSENGA KWO MU MURYANGO

Imana irungika Musa mu Misiri

KUVAYO IKIGABANE CA 3-​12

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Imana irungika Musa mu Misiri