Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Guhitamwo gukorera Yehova

1 SAMWELI IKIGABANE CA 1-3

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Guhitamwo gukorera Yehova

1 SAMWELI IKIGABANE CA 1-3

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Ibindi bijanye

Kutagira ubwoba

Niwigishe abana bawe ikintu vy’ukuri gituma umuntu atagira ubwoba.

Ukuntu impwemu nyeranda idufasha gukorera Yehova

Nukoreshe ubu buyobozi mu gufasha abana bawe kumenya ukuntu Yehova adukomeza akoresheje impwemu nyeranda yiwe.

Ukuntu Yehova adukomeza

Nimukoreshe utu dukorwa turi kumwe n’iyi bande dessinée yigana inkuru yo muri bibiliya mu gusenga kwanyu kwo mu muryango.