Ja ku birimwo

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Guhitamwo gukorera Yehova

1 SAMWELI IKIGABANE CA 1-3

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Guhitamwo gukorera Yehova

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Guhitamwo gukorera Yehova

1 SAMWELI IKIGABANE CA 1-3

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Guhitamwo gukorera Yehova