Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA

Ririmba ururirimbo ruvuga ivy’ukutagira ubwoba

Niwige kuririmba ururirimbo ruzogufasha kutagira ubwoba.

Ibindi bijanye

Ni nde ushobora kuremesha?

Aka gakorwa karafasha abana bari hagati y’imyaka 8 na 12 kwiyumvira ingene boremesha abandi.

Impwemu nyeranda irama icamwa

Aka gakorwa karafasha abana bafise imyaka iri hagati ya 8 na 12 kumenya kamere zigize icamwa c’impwemu.

Kuremeshwa n’abavukanyi bacu be na bashiki bacu

Niwereke abana bawe ukuntu boshobora gufasha abagenzi babo maze na bo bakabona kubafasha.