Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA TW’ABANA

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA

Ni nde ushobora kuremesha?

Nuremeshe umuntu kuguma akorera Yehova nk’uko Elikana na Hana baremesheje Samweli.

Ibindi bijanye

Ririmba ururirimbo ruvuga ivy’ukutagira ubwoba

Niwige ururirimbo ruvuga ivy’ukutagira ubwoba, hanyuma ururirimbe uri kumwe n’umuryango wawe.

Impwemu nyeranda irama icamwa

Aka gakorwa karafasha abana bafise imyaka iri hagati ya 8 na 12 kumenya kamere zigize icamwa c’impwemu.

Kuremeshwa n’abavukanyi bacu be na bashiki bacu

Niwereke abana bawe ukuntu boshobora gufasha abagenzi babo maze na bo bakabona kubafasha.