Ja ku birimwo

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA TW’ABANA

Ni nde yabivuze? (Kuvayo 3-12)

Voma aka gakorwa ko kwiyigisha, usome muri Bibiliya ayo majambo yo muri ivyo vyanditswe bine, maze werekane umuntu yayavuze.