Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA TW’ABANA

UDUKORWA TWO KWIYIGISHA TW’ABANA

Ni nde yabivuze? (Kuvayo 3-12)

Voma aka gakorwa ko kwiyigisha, usome muri Bibiliya ayo majambo yo muri ivyo vyanditswe bine, maze werekane umuntu yayavuze.

Ibindi bijanye

Ririmba ururirimbo ruvuga ivy’ukutagira ubwoba

Niwige ururirimbo ruvuga ivy’ukutagira ubwoba, hanyuma ururirimbe uri kumwe n’umuryango wawe.

Ni nde ushobora kuremesha?

Aka gakorwa karafasha abana bari hagati y’imyaka 8 na 12 kwiyumvira ingene boremesha abandi.

Impwemu nyeranda irama icamwa

Aka gakorwa karafasha abana bafise imyaka iri hagati ya 8 na 12 kumenya kamere zigize icamwa c’impwemu.