Ja ku birimwo

Niwigishe abana bawe

Izi nkuru zo muri Bibiliya zanditse mu mvugo yoroheje kugira zifashe abavyeyi kwigisha abana babo ivyigwa bihambaye vyo muri Bibiliya. Zateguriwe abavyeyi ngo bazisomere hamwe n’abana babo.