Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

IVYIGWA VYANJE VYA BIBILIYA

Abaheburayo batatu

Niwigishe abana bawe ivyerekeye abahungu batatu bagamburukiye Imana.

Ibindi bijanye

Akana Yezu

Igisha umwana wawe ibijanye n’ivuka rya Yezu.

Igihe co gukina be n’igihe co gutekereza

Ayo majambo yoroshe kwibuka arashobora kugufasha kwigisha umwana wawe ko Ingoro y’Ubwami atari ahantu ho gukinira canke kwiruka.

Intumwa 12

Fasha umwana wawe kugira amenye amazina y’intumwa za Yezu.