Amavidewo y’umuziki n’amajambo y’indirimbo zose 151 y’igitabu gishasha c’indirimbo Turirimbire Yehova tunezerewe ubu araboneka. Ayo mavidewo agizwe n’amajambo y’indirimbo zizokoreshwa mu gihe c’amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova azokwerekanwa ku vyuma vy’amasanamu.