Uburusiya

KU WA 22 RUHESHI 2020

Nta mvo yotuma dutinya uruhamo

Mw’ikoraniro rya buri mwaka ryo mu 2019, umuvukanyi Mark Sanderson wo mu Nama Nyobozi yaratanze insiguro ivuga iti: “Ni igiki dukwiye gutinya?” Iyo nsiguro yarimwo akavidewo k’ivyabonywe vy’abavukanyi na bashiki bacu bariko barashikirwa n’uruhamo mu Burusiya.

2 MYANDAGARO 2019

Ikiganiro twagiranye n’umuvukanyi Dmitriy Mikhaylov

Ku wa 29 Rusama 2018, umuvukanyi Mikhaylov yarafashwe aca amara amezi atari make apfunzwe. Mu kiganiro twagiranye, aratwiganira ingene Yehova yamufashije kwihangana, hambavu yo gufatwa mu mugongo n’umukenyezi wiwe w’umwizigirwa. Arasigura n’ingene kubwira abandi banyororo ukuri kwo muri Bibiliya vyamufashije kugumana amahoro n’umunezero.

21 MUKAKARO 2017

Ivyabona bo mu bindi bihugu baragiye gushigikira bagenzi babo bo mu Burusiya

Inama Nyobozi yaratunganije yuko abavukanyi bava mu migabane itatu y’isi baja i Moscou.